Źródłem energii gruntowych pomp ciepła jest ciepło ziemi.

Zaletą tego rozwiązania jest stała temperatura źródła, praktycznie niezależna od zmiennych warunków pogodowych. Na głębokości 15 m (i więcej) temperatura gruntu stabilizuje się na poziomie 10ºC., co sprawia, że gruntowe pompy ciepła są niezależne od pogody i pory roku, a zimą kiedy temperatura powietrza spada poniżej zera, nie trzeba używać dodatkowych grzałek, żeby pobrać energię (co jest konieczne przy powietrznych pompach ciepła).

Gruntowe pompy pobierają ciepło z gruntu za pomocą systemu wymienników poziomych lub pionowych. W odpowiednich warunkach mogą też czerpać ciepło z warstw wodonośnych lub specjalnie przygotowanych studni.

System grzewczy na bazie gruntowej pompy ciepła zapewnia ogrzewanie budynku i ciepłą wodę użytkową, jak również może realizować funkcję chłodzenia w okresie letnim.

Chociaż koszt wykonania instalacji i nakład pracy przy jej montażu jest dość wysoki, to przy eksploatacji koszty ogrzewania znacznie maleją w porównaniu do innych systemów.

W naszej ofercie posiadamy gruntowe pompy ciepła firmy

NIBE F1145

NIBE F1145 to jednofunkcyjna pompa ciepła nowej generacji, przeznaczona do ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jednorodzinnych. Nowa generacja pomp ciepła NIBE to jeszcze wyższa efektywność, niższe koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia, z możliwością sterowania przez Internert za pomocą witryny NIBE Uplink lub przez telefon komórkowy za pomocą modułu NIBE SMS 40. NIBE F1145 cechuje: wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, wbudowany moduł miękkiego startu, elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, współczynnik sprawności COP 4,81 (dot. F1145-10 kW, przy B0/W35 wg EN 14511), wbudowany moduł elektryczny 9 kW, zasilanie 3x400 V (wersja 1x230 V dostępna dla mocy 8 i 12 kW). Standardowo pompa NIBE F1145 wyposażona jest w energooszczędne pompy obiegowe kolektora gruntowego i systemu grzewczego (klasa energooszczędności A) oraz grzewczy moduł elektryczny o mocy 9 kW (2/4/6/9 kW). Jego zadaniem jest wspomaganie pompy ciepła w momentach, gdy jej wydajność nie wystarcza na pokrycie strat ciepła budynku, a także aby okresowo przegrzać zbiornik c.w.u., co zapobiega rozwojowi bakterii typu Legionella. NIBE F1145 dostępna jest w zakresie mocy 6, 8, 10, 12, 15 i 17 kW (zasilanie 3x400V). Jeśli nie ma możliwości podłączenia pompy ciepła do instalacji trójfazowej, można skorzystać z jednostek NIBE F1145 o mocy 5, 8, 10 i 12 kW zasilanych prądem 1x230V.

NIBE F1145 PC

NIBE F1145 PC to jednofunkcyjna pompa ciepła nowej generacji z funkcją chłodzenia pasywnego budynku w okresie letnim. Przeznaczona jest do ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jednorodzinnych. Nowa generacja pomp ciepła NIBE  to jeszcze wyższa efektywność, niższe koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia, z możliwością sterowania przez Internert za pomocą witryny NIBE Uplink lub przez telefon komórkowy za pomocą modułu NIEB SMS 40. NIBE F1145 PC cechuje: wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM i chłodzenia aktywnego/pasywnego przy zastosowaniu modułu NIBE HPAC, wbudowany moduł chłodzenia pasywnego, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, wbudowany moduł miękkiego startu, elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, współczynnik sprawności COP 4,81 (dot. F1145 PC-10 kW, przy B0/W34 wg EN 14511), cicha praca (poziom ciśnienia akustycznego od 21,5 dB(A) przy B0/W35 w odl. 1m wg EN 11203), wbudowany moduł elektryczny 9 kW, zasilanie 3x400 V. Standardowo pompa NIBE F1145 PC wyposażona jest w energooszczędne pompy obiegowe kolektora gruntowego i systemu grzewczego (klasa energooszczędności A) oraz grzewczy moduł elektryczny o mocy 9 kW (2/4/6/9 kW). Jego zadaniem jest wspomaganie pompy ciepła w momentach, gdy jej wydajność nie wystarcza na pokrycie strat ciepła budynku, a także aby okresowo przegrzać zbiornik c.w.u., co zapobiega rozwojowi bakterii typu Legionella. NIBE F1145 PC dostępna jest w zakresie mocy 5, 6, 8 i 10 kW (zasilanie 3x400V)

 

 

NIBE F1245

NIBE F1245 to kompaktowa pompa ciepła nowej generacji, przeznaczona do ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jednorodzinnych. Urządzenie posiada zintegrowany zbiornik ciepłej wody o poj. 180 litrów. Nowa generacja pomp ciepła NIBE to jeszcze wyższa efektywność, niższe koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia, z możliwością sterowania przez Internert za pomocą witryny NIBE Uplink lub telefon komórkowy za pomocą modułu NIBE SMS 40. NIBE F1245 cechuje:, wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM i chłodzenia pasywnego/aktywnego przy zastosowaniu modułu NIBE PCS/PCM/HPAC, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, zintegrowany zbiornik c.w.u. emaliowany o pojemności 180 litrów, elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, współczynnik sprawności COP 4,81 (dot. F1245-10 kW, przy B0/W34 wg EN 14511), wbudowany moduł elektryczny 9 kW, zasilanie 3x400 V (wersja 1x230 V dostępna dla mocy 8 i 12 kW). Standardowo pompa NIBET F1245 wyposażona jest w zbiornik c.w.u. o poj. 180 litrów, energooszczędne pompy obiegowe kolektora gruntowego i systemu grzewczego (klasa energooszczędności A), zawór 3-drogowy rozdzielający przepływy między c.o. a c.w.u. oraz grzewczy moduł elektryczny 9 kW (3x3 kW). Jego zadaniem jest wspomaganie pompy ciepła w momentach, gdy jej wydajność jest niewystarczająca do pokrycia strat ciepła budynku, a także aby okresowo przegrzać ciepłą wodę, co zapobiega rozwojowi bakterii typu Legionella. NIBE F1245 dostępna jest w zakresie mocy 6, 8, 10 i 12 kW (zasilanie 3x400 V) oraz 8 i 12 kW (zasilanie 1x230 V).

NIBE F1245 PC

NIBE F1245 PC to kompaktowa pompa ciepła nowej generacji z  funkcją chłodzenia pasywnego budynku w okresie letnim.  Przeznaczona jest do ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jednorodzinnych. Urządzenie posiada zintegrowany zbiornik ciepłej wody o poj. 180 litrów. Nowa generacja pomp ciepła NIBETM to jeszcze wyższa efektywność, niższe koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia, z możliwością sterowania przez Internert za pomocą witryny NIBE Uplink lub przez telefon komórkowy za pomocą modułu NIBE SMS 40. NIBE F1245 PC cechuje: wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM i chłodzenia aktywnego/pasywnego przy zastosowaniu modułu NIBE HPAC, wbudowany moduł chłodzenia pasywnego, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, współczynnik sprawności COP 4,81 (dot. F1245 PC-10 kW), zasilanie 3x400 V. Standardowo pompa NIBE F1245 PC wyposażona jest w energooszczędne pompy obiegowe kolektora gruntowego i systemu grzewczego (klasa energooszczędności A) oraz grzewczy moduł elektryczny o mocy 9 kW (2/4/6/9 kW). Jego zadaniem jest wspomaganie pompy ciepła w momentach, gdy jej wydajność nie wystarcza na pokrycie strat ciepła budynku, a także aby okresowo przegrzać zbiornik c.w.u., co zapobiega rozwojowi bakterii typu Legionella. NIBE F1245 PC dostępna jest w zakresie mocy 5, 6, 8 i 10 kW (zasilanie 3x400V).

NIBE 1155

NIBE F1155 to jednofunkcyjna gruntowa pompa ciepła o modulowanej wydajności grzewczej w zakresie 1,5-6, 3-12 lub 4-16 kW. Urządzenie dopasowuje się automatycznie do zmiennego zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bez skoków poboru energii, co powoduje jeszcze niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. NIBE F1155 cechuje: optymalna produkcja czynnika grzewczego w ciągu całego roku dzięki inwerterowo sterowanej sprężarce, wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, nowoczesny kolorowy wyświetlacz, możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM i chłodzenia pasywnego/aktywnego przy zastosowaniu modułu NIBE PCS/PCM/HPAC, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, współczynnik sprawności COP 4,85 (dot. F1155 16 kW, przy B0/W35 wg EN 14511:2011, nominalne 50 Hz), wysoka średnioroczna sprawność SCOP 5,55 (przy B0/W35 i mocy projektowej 12 kW, wg EN 14 825), wbudowany moduł elektryczny 6,5 lub 9 kW, zasilanie 3x400 V. NIBE F1155 to inteligentna pompa ciepła wyposażona w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości. Nadaje się do małych i dużych budynków mieszkalnych. NIBE F1155 posiada możliwość zastosowania zewnętrznego zbiornika c.w.u. oraz podłączenia różnych akcesoriów, np. do odzysku ciepła z wentylacji, grupy basenowej, modułu chłodzenia pasywnego/aktywnego czy grupy mieszania. 

NIBE F1255

NIBE F1255 to kompaktowa jednostka z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. i o modulowanej wydajności grzewczej w zakresie 1,5-6, 3-12 lub 4-16 kW. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie mogą być jeszcze niższe. Pompa ciepła dostosowuje się automatycznie do zapotrzebowania energetycznego budynku, bez konieczności stosowania szczytowego źródła ciepła. NIBE F1255 cechuje: optymalna produkcja czynnika grzewczego w ciągu całego roku dzięki inwerterowo sterowanej sprężarce, wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, nowoczesny kolorowy wyświetlacz, możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM i chłodzenia pasywnego/aktywnego przy zastosowaniu modułu NIBE PCS/PCM/HPAC, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, zintegrowany zbiornik c.w.u. o pojemności 180 litrów, współczynnik sprawności COP 4,85 (dot. F1255 16 kW przy B0/W35 wg EN 14511:2011, nominalne 50 Hz), wysoka średnioroczna sprawność SCOP 5,55 (przy B0/W35 i mocy projektowej 12 kW, wg EN 14825), wbudowany moduł elektryczny 6,5 lub 9 kW, zasilanie 3x400 V. NIBE F1255 to inteligentna pompa ciepła wyposażona w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynna regulacją prędkości. Nadaje się do małych i dużych budynków mieszkalnych. Pompa ciepła dopasowuje się automatycznie do zmiennego zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bez skoków poboru energii, co powoduje jeszcze niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. NIBE F1255 posiada możliwość podłączenia różnych akcesoriów, np. do odzysku ciepła z wentylacji, grupy basenowej, modułu chłodzenia pasywnego/aktywnego czy grupy mieszania.

NIBE F1126

NIBE F1126 to jednofunkcyjna pompa ciepła nowej generacji, która daje możliwość swobodnej konfiguracji w systemie grzewczym. Zastosowane rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne gwarantują efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia. Nowa generacja pomp ciepła NIBE to jeszcze wyższa efektywność, niższe koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia. NIBE F1126 cechuje: wysoka temperatura zasilania c.o. 63oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, monochromatyczny wyświetlacz LCD, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, wbudowany moduł miękkiego startu, elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, możliwość podłączenia zewnętrznego zbiornika c.w.u. różnej budowy i pojemności (np. BUZ, MEGA SOLAR, VPA, VPB), możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM, współczynnik sprawności COP 4,46 (dot. F1126-8 kW, przy B0/W35 wg EN 14511), wbudowany moduł elektryczny 9 kW, zasilanie 3x400V. Standardowo pompa NIBE F1126 wyposażona jest w pompy obiegowe kolektora gruntowego i systemu grzewczego oraz grzewczy moduł elektryczny o mocy 9 kW (2/4/6/9 kW). Jego zadaniem jest wspomaganie pompy ciepła w momentach, gdy jej wydajność nie wystarcza na pokrycie strat ciepła budynku, a także aby okresowo przegrzać zbiornik c.w.u., co zapobiega rozwojowi bakterii typu Legionella. NIBE F1126 dostępna jest w zakresie mocy 6, 8 i 12 kW (zasilanie 3x400V).

NIBE F1226

NIBE F1226 to dwufunkcyjna pompa ciepła nowej generacji, która daje możliwość swobodnej konfiguracji pompy ciepła w systemie grzewczym. Zastosowane rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne gwarantują efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia. Nowa generacja pomp ciepła NIBE to jeszcze wyższa efektywność, niższe koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia. NIBE F1226 wyróżnia: wysoka temperatura zasilania c.o. 63oC (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, monochromatyczny wyświetlacz LCD, wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych, elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, zintegrowany zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 180 litrów, współczynnik sprawności COP 4,46 (dot. F1226-8 kW przy B0/W35 wg EN 14511), zasilanie 3x400 V. Standardowo pompa NIBE F1226 wyposażona jest w pompy obiegowe kolektora gruntowego i systemu grzewczego oraz grzewczy moduł elektryczny o mocy 9 kW (2/4/6/9 kW). Jego zadaniem jest wspomaganie pompy ciepła w momentach, gdy jej wydajność nie wystarcza na pokrycie strat ciepła budynku, a także aby okresowo przegrzać zbiornik c.w.u., co zapobiega rozwojowi bakterii typu Legionella. NIBE F1226 dostępna jest w zakresie mocy 6, 8 i 12 kW (zasilanie 3x400V).

facebook