Rekuperator to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, służy do wymiany powietrza w budynku – wywiewania zużytego i nawiewania świeżego przy jednoczesnym odzysku energii z powietrza wywiewanego. Do odzysku dochodzi w wymienniku rekuperatora, w którym obydwa strumienie powietrza przepływając blisko siebie, wymieniają się energią. Rekuperator wietrzy odzyskując energię z powietrza wywiewanego. Wymiennik ciepła w rekuperatorze dąży do wyrównania temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza. Zimą, kiedy powietrze wchodzące do budynku jest zimne, a w środku domu jest ciepło, powietrze wchodzące ogrzewa się od wychodzącego.

 

W ofercie posiadamy rekuperatory firmy 

Każdy budynek potrzebuje dostawy świeżego powietrza dla zapewnienia zdrowia i komfortu swoim mieszkańcom. Powietrze zewnętrzne rzadko, jeżeli w ogóle, posiada tę samą temperaturę co temperatura utrzymywana w budynku przez system klimatyzacji. Latem jest zbyt gorące, a zimą za chłodne. Nakłada to dodatkowe obciążenie na klimatyzator, zmierzający do wyrównania temperatury zasysanego gorącego lub chłodnego powietrza, powodując wzrost kosztów eksploatacji systemu. Rekuperator HRV eliminuje ten problem dzięki zastosowaniu technologii odzysku ciepła, która wykorzystuje  ciepło zużytego, odprowadzanego powietrza w celu ogrzania lub schłodzenia zasysanego, świeżego powietrza, wyrównując jego temperaturę do warunków panujących w pomieszczeniu. Proces ten redukuje obciążenie systemu klimatyzacji bez odcinania dopływu niezbędnego do życia świeżego powietrza. Krzyżowy wymiennik płytowy, ze specjalnie obrobionego papieru rozdziela strumienie powietrza nawiewanego i wywiewnego, zapewniając doprowadzanie do pomieszczenia wyłącznie świeżego powietrza oraz równocześnie umożliwiając skuteczne przekazanie ciepła. Urządzenia te wpływają na redukcję ogólnych kosztów zużycia energii,  odprowadzając nieświeże powietrze, a następnie odzyskują ciepło lub chłód do ogrzania lub schłodzenia zasysanego świeżego powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej energii, system pozwala zaoszczędzić do 30% wstępnych nakładów kapitałowych instalacji grzewczych i chłodzących.

facebook