Instalacja wentylacyjna jest niezbędna w każdym domu, ponieważ zapewnia dostateczną ilość tlenu i usuwa szkodliwe gazy, nieprzyjemne zapachy oraz parę wodną z pomieszczeń. Jej uzupełnieniem są urządzenia chłodnicze nazywane klimatyzacją, gwarantujące komfortowe warunki w okresie letnim.

Wśród klimatyzatorów można spotkać urządzenia wentylacyjno-chłodzące, wentylacyjne chłodząco-ogrzewające oraz systemy pełnej klimatyzacji. Na dobrą sprawę konstrukcja dwóch pierwszych typów jest do siebie podobna. Różnica polega jedynie na tym,  że we wnętrzu drugiego z nich jest zamontowana nagrzewnica powietrza, która może również stanowić wyposażenie dodatkowe klimatyzatora.

Jeśli chodzi o dostępne typy klimatyzatorów, to możemy spotkać modele zarówno przenośne jak i stacjonarne. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest urządzenie typu split, składające się z jednostki wewnętrznej, instalowanej w pomieszczeniu oraz zewnętrznej, montowanej na zewnątrz budynku, zawierającej sprężarkę, skraplacz i zawór rozprężny. Jednostki montowane wewnątrz lokalu są wykonywane w rozmaitych wariantach. Spotykamy wersje ścienne, sufitowe, kasetonowe, kanałowe oraz stojące. Do klimatyzowania więcej niż jednego pomieszczenia można wybrać wygodny i praktyczny system multisplit, w którym jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka jednostek wewnętrznych.

Rekuperacja i klimatyzacja  mają za zadanie zapewnienie obecności w pomieszczeniach powietrza o odpowiednich parametrach. Różnice zdecydowanie wyraźniej zarysowują się przy porównaniu mechanizmów działania. Rekuperacja opiera się na wymianie powietrza. Zużyte powietrze wywiewane jest z pomieszczenia, a do wewnątrz nawiewane jest powietrze świeże.

Klimatyzacja polega na obróbce powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia. Powietrze modyfikowane jest pod względem temperatury i wilgotności, ale co najważniejsze nie jest wymieniane.

Mechanizm działania rekuperacji i klimatyzacji znacząco wpływa na właściwości dostarczanego do pomieszczeń powietrza. Rekuperacja zapewnia jego wymianę, a klimatyzacja zapewnia zmianę jego parametrów.

Najważniejszym celem rekuperacji jest dostarczenie człowiekowi świeżego powietrza. Nawiewane powietrze charakteryzuje się dużym stężeniem tlenu i małym stężeniem wydychanego przez ludzi dwutlenku węgla, co sprawia, że posiada ono parametry niezbędne do optymalnego samopoczucia.

Działanie klimatyzacji skupia się na poprawie komfortu cieplnego, czyli zmianie temperatury powietrza, jego wilgotności oraz prędkości przepływu powietrza czy stopnia jego zanieczyszczenia.

Wentylacja grawitacyjna – jej działanie opiera się na ruchu powietrza wymuszonym przez różnicę temperatur (ciepłe powietrze unosi się i przez kanały wentylacyjne opuszcza pomieszczenie) i ciśnienia (powietrze przemieszcza się z ośrodka o wyższym ciśnieniu do ośrodka o niższym ciśnieniu). Świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia poprzez nieszczelności (np. w oknach starego typu) bądź otwarte czy uchylone okna, a wydostaje się kanałami wentylacyjnymi.

Wentylacja mechaniczna wywiewna – mechanizm jej działania polega na „wymuszeniu” cyrkulacji powietrza przez wentylatory (centralny lub indywidualne). Powietrze do pomieszczeń, podobnie jak w wentylacji grawitacyjnej, dostaje się poprzez okna czy nieszczelności.

 Rekuperacja korzysta z wymienników ciepła, które podgrzewają chłodne powietrze i ogrzewają zimne. Świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku poprzez specjalny otwór, kierowane na wymiennik ciepła i dostarczane do pomieszczeń. Zużyte powietrze z pomieszczeń, przechodząc przez wymiennik ciepła wydostaje się z budynku. W zależności od warunków atmosferycznych dostarczane do budynku powietrze jest ogrzewane lub chłodzenie, co zapewnia nie tylko optymalne stężenie tlenu i poziom wilgotności, ale także znacznie ogranicza koszty (nawet do 80%) zapewnienia odpowiedniej temperatury.

Klimatyzatory to proste i coraz łatwiej dostępne urządzenia służące do szybkiego i skutecznego schłodzenia powietrza wypełniającego pomieszczenie i usunięcie z niego nadprogramowej wilgoci.

Mechanizm ich działania bardzo przypomina mechanizm działania lodówek. Klimatyzatory składają się z wymienników ciepła, parownika, skraplacza, sprężarki, zaworu rozprężnego oraz wentylatorów. Czynnik chłodzący krąży przez wymienniki ciepła, pobiera ciepło z gorącego powietrza w parowniku i oddaje je w skraplaczu, przy okazji chłodząc przechodzące przez klimatyzator powietrze. Sprężarka i zawór rozprężny to elementy umożliwiające przechodzenie czynnika chłodzącego w stan ciekły i gazowy.

facebook