Powietrzne pompy ciepła stanowią alternatywę dla tradycyjnych systemów ogrzewania. Pozwalają obniżyć koszty stosowania paliw kopalnych, np. węgla, oleju czy gazu. Używa się ich w celu zwiększenia komfortu i zminimalizowania obsługi instalacji grzewczej.

Wybór energooszczędnych systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii to przede wszystkim niskie koszty eksploatacyjne. Dodatkowym atutem jest nie tylko to, że urządzenia te nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń (są ekologiczne), ale również wygoda obsługi, prostota i ich cicha praca. Powietrzne pompy ciepła, funkcjonują jako samodzielny system grzewczy lub mogą stanowić uzupełnienie już istniejącego.

Powietrzne pompy doskonale nadają się do montażu w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykonania wymiennika gruntowego z uwagi na ukształtowanie działki –  mogą być instalowane w dowolnej lokalizacji, przy każdym typie zabudowy oraz w budynkach w których istnieje już system grzewczy. W porównaniu do rozwiązań, pobierających energię z gruntu, ich montaż jest niezwykle szybki, instalacja nie wymaga wykonywania zaawansowanych prac montażowych, co pozwala uzyskać dodatkowe oszczędności pieniędzy i czasu.

Powietrzne pompy ciepła umożliwiają również ogrzewanie c.w.u., której pozyskanie jest możliwe przez cały rok. Kolejny atutem jest to, iż urządzenie służy również do chłodzenia – za pomocą instalacji podłogowej, która ogrzewa pomieszczenia w okresie zimowym bądź klimakonwektorów.

 

W ofercie posiadamy powietrzne pompy ciepła firm:

NIBE F2120

Pompa ciepła na powietrze zewnętrzne do ustawienia na zewnątrz budynku. Możliwość pracy nawet do 25°C temperatury zewnętrznej. NIBE F2120 cechuje: modulowana moc grzewcza, minimalna temperatura powietrza jako dolnego źródła ciepła -25°C, wysoka temperatura zasilania c.o. 65°C (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, możliwość sterowania przez telefon komórkowy lub Internet systemem pompy ciepła F2120 z centralą VVM 310/320/500 lub sterownikiem SMO, możliwość sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, produkcją wody w basenie, szczytowym źródłem ciepła przy zastosowaniu modułu SMO, wbudowany system odszraniania przez odwrócenie obiegu, SCOP 5,05 (dot. F2120 -16, -20 kW, klimat umiarkowany, 35°C), COP 5,12 (dot. F22120-12 kW, przy A7/W35 wg EN 14511), poziom ciśnienia akustycznego od 39 dB(A) (w odległości 2 m, wg EN 11203), zasilanie 3x400 V. Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi przełom w technologii powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP na tym samym poziomie, co pompy ciepła solanka/woda. Seria F2120 to pompy ciepła typu monoblok, z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chłodzenia aktywnego. Urządzenia wyposażone są w inwerterową sprężarkę z technologią EVI (wtrysk pary), dzięki czemu zapewniają produkcję ciepła (63°C na zasilaniu systemu grzewczego), nawet przy temperaturze -25°C. Pompa ciepła F2120 może współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły elektryczne, olejowe, gazowe. W celu produkcji ciepłej wody użytkowej urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.

NIBE F2040

Pompa ciepła na powietrze zewnętrzne do ustawienia na zewnątrz budynku. Możliwość pracy nawet do 20°C temperatury zewnętrznej. NIBE F2040 to pompa ciepła typu monoblok z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chłodzenia. NIBE F2040 cechuje: modulowana moc grzewcza dzięki technologii inwerterowej w zakresie do 8, 12 i 16 kW, minimalna temperatura powietrza jako dolnego źródła ciepła -20°C, wysoka temperatura zasilania c.o. 58°C (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, możliwość sterowania przez telefon komórkowy lub Internet systemem pompy ciepła F2040 z centralą VVM 310/320/500 lub sterownikiem SMO, możliwość sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, produkcją wody w basenie, szczytowym źródłem ciepła przy zastosowaniu modułu SMO, wbudowana taca ociekowa, wbudowany system odszraniania przez odwrócenie obiegu, współczynnik sprawności COP 4,85 (dot. F2040-16 kW, przy A7/W35 wg EN 14511), poziom ciśnienia akustycznego od 40 dB(A) (w odległości 2 m, wg EN 11203), zasilanie 1x230 V. Pompa ciepła wyposażona jest w inwerterowo sterowaną sprężarkę, dzięki czemu dostosowuje swoją moc grzewczą do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Pompa ciepła może współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły elektryczne, olejowe, gazowe itp. NIBE F2040 to pompa jednofunkcyjna, która w celu produkcji ciepłej wody użytkowej wymaga podłączenia zewnętrznego zbiornika c.w.u.

NIBE Split

Pompy ciepła powietrze/woda typu NIBE SPLIT to urządzenia, w których układ chłodniczy jest rozdzielony na dwie jednostki: zewnętrzną NIBE AMS, wyposażoną w inwerterową sprężarkę i wewnętrzną, którą dobiera się w zależności od funkcji systemu. Jednostki połączone są instalacją rurową wypełnioną czynnikiem chłodniczym. Jeżeli system ma pracować wyłącznie na centralne ogrzewanie, jednostkę zewnętrzną AMS łączy się z jednostką wewnętrzną HBS i sterownikiem SMO. W przypadku, gdy pompa ciepła NIBE SPLIT ma ogrzewać budynek i produkować c.w.u., jednostkę zewnętrzną łączy się z kompaktową centralą HK 200S ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i zewnętrznym sterownikiem SMO. Pompy ciepła zapewniają komfort cieplny budynku w okresie letnim dzięki wbudowanej funkcji chłodzenia aktywnego. NIBE SPLIT cechuje: minimalna temperatura powietrza jako dolnego źródła ciepła -20°C, wysoka temperatura zasilania c.o. 58°C (sprężarka), która może być wymagana przy systemie z grzejnikami, modulowana moc grzewcza w zakresie 3,0-8 kW, 3,5-12 kW lub 4,0-16 kW, wbudowana funkcja chłodzenia, możliwość montażu na ścianie budynku lub utwardzonym podłożu, możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła, proste połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej systemem rur wypełnionych czynnikiem chłodniczym, niski prąd rozruchowy dzięki technologii inwerterowej, wbudowany system odszraniania przez odwrócenie obiegu, współczynnik COP 4,44 (dot. NIBE SPLIT 16 kW, przy A7/W35, wg EN 14511), energooszczędne pompy obiegowe, zasilanie jednostka zewnętrzna 1x230 V, jednostka wewnętrzna 1x230 V lub 3x400 V.

 

pompy ciepła HRC

HRC marki AUER to pompy wysokotemperaturowe, co oznacza, że nawet przy dużym mrozie są one w stanie podgrzać wodę w instalacji bez wspomagania przez dodatkowe źródło ciepła. Wysoki współczynnik sprawności i wysoka wydajność przy niskich temperaturach – pompa HRC osiąga współczynnik sprawności COP do 4,3. Woda podgrzewana jest do temp. 70°C przy temp. zewnętrznej -10°C a praca pompy zagwarantowana jest do temp. -20°C na zewnątrz. Pompa ciepła pracuje w zakresie temperatur do +40°C bez grzałek. Modele HRC dostępne są w szerokim zakresie mocy maksymalnej: od 7 do 35 kW i do 140 kW w systemie kaskadowym. W zależności od modelu, pompy ciepłą posiadają jeden lub dwa kompresory typu scroll. W modelach o mocy od 17 do 35kW dwa kompresory działają niezależnie i zapewniają wysoki stopień modulacji mocy. Zapewnia to optymalne wykorzystanie energii, zwłaszcza w okresach przejściowych. Niskie zużycie energii, skrócony proces odmrażania oraz redukcja prędkości obrotowej wentylatora podczas sezonów przejściowych wpływają na obniżenie kosztów eksploatacji i trwałość urządzenia. W pompie ciepła HRC jako czynnik chłodniczy zastosowany został propan. HRC składa się z modułu pompy ciepła do instalacji na zewnątrz oraz sterownika przeznaczonego do instalacji wewnątrz budynku. Moduł sterujący wyposażony jest w automatykę zapewniającą dystrybucję ciepła w instalacji. Zależnie od modelu i potrzeb użytkownika, moduł ten jest rozbudowany w różnym stopniu.

NIMBUS COMPACT

NIMBUS to powietrzne pompy ciepła marki Ariston do centralnego ogrzewania. To z niego pochodzi aż do 70% energii użytej do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody. Dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej uzyskano dzięki zastosowaniu elektronicznie modulowanych pomp obiegowych. Pompy pracują do temperatury zewnętrznej -20ºC oraz z dodatkowym zabezpieczeniem dwoma grzałkami elektrycznymi zapewniającymi ciągłość pracy urządzenia nawet w ekstremalnie niekorzystnych warunkach. NIMBUS to pompy ciepła zbudowane w systemie monoblok. Oznacza to, iż połączenie pomiędzy jednostką zewnętrzną a hydraulicznym modułem wewnętrznym zrealizowane jest za pomocą czynnika grzewczego obecnego w instalacji, a nie za pomocą czynnika chłodniczego. Gamę

NIMBUS FLEX

pomp NIMBUS możemy podzielić na dwie grupy: NIMBUS – przeznaczone tylko do centralnego ogrzewania; NIMBUS-R – przeznaczone do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Powietrzne pompy ciepła NIMBUS sprzedawane są jako kompletne rozwiązania grzewcze. Możemy wybierać pomiędzy wersjami Compact i Flex, które oferują zarówno ogrzewanie, jak i produkcję ciepłej wody użytkowej. Wersja Plus jest natomiast przeznaczona tylko do pracy w systemie centralnego ogrzewania. Pompy ciepła NIMBUS, w zależności od konfiguracji, mogą obsługiwać jedną lub dwie strefy grzewcze. NIMBUS przystosowany jest do pracy w systemie grzewczym dzięki protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®. Dzięki rozszerzonemu oprogramowaniu systemowego sterownika Sensys (sterownik jest standardowym wyposażeniem każdego urządzenia) niezwykle łatwa jest pełna kontrola pracy urządzenia oraz programowanie czasowe dla stref grzewczych i produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

facebook