Z problemem podłączenia systemu kanalizacyjnego w domu jednorodzinnym stykają się prawie wszyscy. W przeszłości problem ten rozwiązywało szambo, czyli bezodpływowy zbiornik podziemny, do którego odprowadzane były ścieki z urządzeń używanych w gospodarstwie. Rozwiązanie to jednak nie było najlepsze. Po pierwsze, wykorzystywanie takich zbiorników nie jest ekologiczne. Po drugie, roczna eksploatacja systemu nie należała do najtańszych opcji ze względu na koszt wywozu ścieków. W obecnych czasach coraz więcej gospodarstw domowych instaluje przydomowe oczyszczalnie, które skutecznie neutralizują odpady bez najmniejszej szkody dla środowiska.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, które usuwają z odpadów kanalizacyjnych zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Proces ten odbywa się w trzech etapach:

 1. Oddzielenie cząstek stałych, co powoduje opadanie cięższych elementów na dno zbiornika.
 2. Beztlenowy rozkład ścieków oraz zawartych w nich związków organicznych.
 3. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

Dzięki prostemu mechanizmowi oczyszczenia ścieki w żaden sposób nie szkodzą środowisku.

 

W Naszej ofercie posiadamy jedno oraz dwukomorowe oczyszczalnie tunelowe.

W oczyszczalniach tunelowych wyróżniamy systemy:

 • na grunty dobrze przepuszczalne: piaski, żwiry, lessy ,piaski średnioziarniste, pisaki kruche
 • na grunty słabo przepuszczalne:piaski gliniaste, iły, piaskowce, gliny

Systemy te opierają się na dwukomorowych osadnikach.

Oczyszczalnie z tunelowym systemem rozsączenia wyróżniają się:

 • małą ilością miejsca potrzebnego do montażu
 • taka sama skutecznością jak tradycyjny drenaż
 • łatwością i szybkością montażu
 • oszczędnością na ilości potrzebnych kruszyw podczas montażu

Tunelowy system rozsączający:

 • zbudowany jest z tuneli GRAF
 • każdy tunel o pojemności 300 L
 • jest on idealną alternatywą dla drenażu tradycyjnego
 • tunele są produkowane w Niemczech
 • tunele wytrzymują nacisk 3.5 t/m2
 • zajmują one mniej miejsca niż drenaż
 • tunele łączone są jeden za drugim tworząc jeden ciąg rozsączający
 • waga jednego tunelu to 11 kg
 • długość tunelu to 116 cm bez zamknięć
 • szerokość tunelu to 80 cm
 • wysokość tunelu to 51 cm
 • tunele zamykane są specjalnymi ściankami dzięki czemu nie ma ryzyka nasypania się gruntu

 

Charakterystyka oczyszczalni:

 • osadniki o specjalnej żebrowanej konstrukcji
 • małe wymiary osadników umożliwiające montaż na małych działkach
 • osadniki są zbiornikami monolitycznymi nie klejonymi dzięki czemu nie ma ryzyka rozszczelnienia i pękania
 • osadniki wykonane są z czystego HDPE – polietylenu wysokiej gęstości bez domieszki przemiału
 • posiadają wygodne do montażu uchwyty
 • istniej możliwość wykonania woltów i wylotów średnicy 110 i 160 mm
 • mają owalny kształt dzięki temu są montowane w głąb, a nie po długości co pozwala zaoszczędzić miejsce
 • w zestawie osadnik posiada nadbudowę włazu, którą można skracać lub przedłużać
 • osadniki posiadają podział na dwie komory
 • w pierwszej komorze zbierają się ścieki gdzie sedymentują (oddzielany jest ściek gruby od wody)
 • ściek wodnisty pozbawiony elementów grubych przepływa do drugiej komory
 • podział na komory daje zabezpieczenie dla systemu rozsączającego przed zamulaniem
 • podział na komory zabezpiecza filtr na wylocie przed częstym czyszczeniem
 • filtr na wylocie znajduje się w płaszczu ochronnym, który zapobiega zapychaniu
 • podział na komory prowadzi do szybszego rozkładu ścieków przez bakterie
 • osadniki dwukomorowe przedłużają żywotność systemów rozsączania

 

 

facebook