Masz wrażenie, że ciepło ucieka z Twojego domu? Masz wysokie rachunki za ogrzewanie? Koniecznie sprawdź, czy Twoje mieszkanie nie posiada tzw. mostków cieplnych, które są głównym powodem strat energii.

Nasze usługi skierowane są głównie do klientów chcących zoptymalizować efektywność energetyczną w swoich domach, mieszkaniach czy przedsiębiorstwach poprzez lokalizację energochłonnych usterek, jak i klientów, którzy są na etapie zakupu domu lub mieszkania. Pomożemy ocenić stan techniczny oraz poprawność wykonania izolacji termicznej. Za pomocą termografii szybko wykrywamy wady niewidoczne gołym okiem.

W wyniku badania termowizyjnego obiektu uzyskujemy informacje odnośnie:

 • miejsc, z których ucieka ciepło tzw. mostki cieplne,
 • faktycznego stanu izolacji cieplnej badanego obiektu,
 • poprawność wykonania i osadzenia okien i drzwi,
 • poprawność działania wentylacji,
 • miejsc występowania zawilgoceń,
 • lokalizacji przebiegu instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, jak i ogrzewania podłogowego w budynkach i mieszkaniach (ewentualnych przecieków),
 • stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Zyski z wykonywania badań i kontroli termowizyjnych:

 • oszczędności finansowo-ekonomiczne jak zmniejszenie kosztów ogrzewania, strat ciepła, nieprzewidzianych nagłych wydatków a tym samym uniknięcie kosztownych, nieprzewidzianych remontów,
 • dzięki pomiarom termowizyjnym można zapobiec i ograniczyć ilość awarii
 • mamy możliwość weryfikacji poprawności wykonania zadań inwestycyjnych czy remontów przez zewnętrzne firmy
 • uzmysławiamy właścicielom mieszkań jak dużo tracą pieniędzy na skutek ucieczki ciepła przez nieszczelne bądź źle zaizolowane przegrody.

Przeprowadzając proces ocieplenia przegród budowlanych czy modernizacji instalacji i źródeł ciepła po analizie wykonanych uprzednio zdjęć termograficznych budynku, oszczędzamy znaczne ilości pieniędzy na ogrzewanie pomieszczeń.

 

facebook